Mình giải thích đây nhé

Mình giải thích đây nhé, đêm sinh nhựt hồng của tui đây :))))
Mỗi năm một lần có một ngày rung động nhiều hơn, một ngày hồi hộp, một ngày chờ đợi một điều gì đó… và may mắn nhất là có những người yêu thương không để bạn phải chờ đợi một giây nào để ôm bạn vào lòng đúng thời khắc chuông đồng hồ điểm 12 tiếng.
Những tình yêu bất biến, hẹn nhau chớp nhoáng mà vẫn luôn đông đủ
Cant live without you
Dinh Mai Ngoc, Ha Phi, Minh Ngo