MINI GAME NHẬN THẺ CÀO : 50

MINI GAME NHẬN THẺ CÀO : 50,100,200,..
B1: Comment 3 chữ số ( không giới hạn )
B2: Chia sẻ clip công khai , Và ấn thêm bạn fb của Tú
‼️ 3 chữ số trùng với 3 số cuối seri tờ tiền quy định sẽ được nhận giải .
‼️ 1 người được comment nhiều lần .