Một người bạn (Chau Doan)viết trên trang của mình:

Một người bạn (Chau Doan)viết trên trang của mình:
“Macbook của con gái hỏng, tôi mang ra chỗ hay sửa gần nhà các cậu ấy giữ hơn một tuần rồi bảo là hỏng mainboard, nếu thay thì mất 4,4 triệu.
Tôi lấy về, mang đến (chỗ khác) chỉ mất 100.000 Đ tiền cài lại hệ điều hành.
Vậy là sao nhỉ?”
Là vấn đề thường xảy ra: Sự bất đối xứng trong quan hệ thị trường. Gã đàn ông vụng nhất khi vợ đi vắng vẫn lờ mờ biết rằng 1kg thịt hay gạo giá bao nhiêu. Nhưng một người thông minh nhất vẫn không thể biết cái macbook hay cái đồng hồ của mình hỏng cái gì. Khi đó anh ta là kẻ yếu thế. Và một người tham lam sẽ lợi dụng chuyện này để lừa khách hàng vào thoả thuận thua thiệt.
Khách quan thì trạng thái bất đối xứng kiểu này luôn diễn ra. Nhưng không phải bao giờ nó cũng bị lợi dụng, một phần vì có các rào cản pháp luật, nhưng phần rất lớn là đạo đức thị trường. Tôi nhận thấy thước đo văn minh của xã hội có kinh tế thị trường chính là ở chỗ rào cản đạo đức nó lớn đến đâu trong các trường hợp này.
Xét từ góc độ này, chúng ta đang sống trong giai đoạn khá rừng rú của quan hệ thị trường. Và không chỉ là quan hệ kinh tế.