“Một nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước

“Một nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước, cốc nước ấy có thể không còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt. Vì thế, vấn đề không chỉ đơn thuần là có hay không có một ai đó bỏ 1 nhúm muối vào cuộc đời bạn, mà còn là ở bạn: Trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé ?”.
See Translation