MƯA

MƯA
Mưa rơi ty tách
Gió bấc lao sao
Mưa mãi mưa hoài
Mưa sao không ngớt
Mưa sao xuyến chi
Mưa hoài da diết
Mà mưa vẫn rơi
Mưa ơi mưa ơi
Mưa cứ mưa đi !!!
Trầm tĩnh một mình
Không màng khói thuốc
Ly Cà Phê đắng
Nhạc Trịnh du dương
Nỗi buồn vu vơ
Sao xuyến tâm hồn
Ta ngồi thinh nặng
Suy tư suy tư
Muôn vàn nỗi niềm!!!
Chút suy tư ngày đầu đông
Vũ Bùi