Nam mô a di đà Phật

Nam mô a di đà Phật!
Người Việt Nam ta có câu:
Nhiễu Điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Chúng con vô cùng tự hào vì điều đó, tất cả ông bà, cô bác, anh chị em trong đại gia đình thiện nguyện đều chung sức, chung lòng đầy yêu thương và nhân ái nên mới chỉ có hơn 10 giờ đồng hồ chúng con đã nhận được số tiền gửi để ủng hộ chương trình “CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM” như sau ạ!
STT TÊN NGƯỜI ĐÓNG GÓP Phát tâm công đức
1 Chị Thủy Long 1.000,000
2 Anh Thủy
3 Ông Ngoại Hoàng Thế Kỷ 300,000
4 Bạn Nguyễn Thị Hường 1.000,000
5 Cô Nguyễn Hồng Loan 1.000,000
6 Xuân Triệu 1.000,000
7 Huy Thắng
8 Vân Bằng 500,000
9 Lâm Tuệ 500,000
10 Lan Hương Đặng 500,000
11 Huương Cherry 500,000
12 Bích Hải Vũ (Con trai) 500,000
13 Mỹ Hạnh 500,000
14 Thiên Lý Vũ 500,000
15 Trai Nhà Quê (Hair) 300,000
16 Trâm Anh Lê 500,000
17 Lê Ngọc Hà (Tâm) 1.000,000
18 Thuhuong Nguyen 500,000
19 Chơn An Đức 1.000,000
20 Huyền Trần 500,000
21 Phương Triệu (Kiên) 500,000
22 Cô Hoàng Lan 1.000,000
23 Từ Tâm Nhóm 5.000,000
24 Phương Hà 500,000
25 Duyên Đặng 500,000
26 Nguyễn Huệ (Trung) 500,000
27 Đại Minh 1.000,000
28 Bình Lý 300,000
29 Mạnh Chỉnh 300,000
30 Tran Ngoc Anh 500,000
31 Thanh Nguyễn 500,000
32 Chị yên Quang 500,000
33 Bim Bun 1.000,000
34 Quynhnhu Le Thị Quỳnh 500,000
35 Nhung NT 400,000
36 Nguyễn Huyền (Tăng) 500,000
37 Mai Anh 300,000
38 Linh Anh 500,000
39 DĐỗ Thu Hoài 1.000,000
40 Mai Xanh 2.000,000
41 Hoan Đỗ PG 200,000
42 Anh Hoàng 500,000
43 Nga Nguyễn (3 chị) 3.000,000
44 Lien Nguyen Bich (Minh Bông) 1.000,000
45 Minh Bông 1.000,000
46 Nga Vu Quynh 1.000,000
47 Hằng Nguyễn
48 Bichlien Tran
49 Cô Chiều Xuân 500,000
50 Em Chi Le Le 2.000,000
51 Thuha Nguyen 1.000,000
52 Bích Ngọc (Cầu) 500,000
53 Mee You 300,000
54 Thường Nguyễn 500,000
55 Bảo Tâm: 500.000
56 Em Nga Nguyễn: 2.000.000đ
Tạm cộng: 42.900.000đ
Chúng con xin được tiếp tục cặp nhật ạ!
Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh!
See Translation