Nếu có nhiều người như Ông Võ Hoàng Yên thì đất ta sẽ sớm sánh vai với các cường Quốc

Nếu có nhiều người như Ông Võ Hoàng Yên thì đất ta sẽ sớm sánh vai với các cường Quốc. Nếu như chúng ta đoàn kết lại, dám nhìn thẳng nói thật, nói thẳng. Loại bỏ được những người hẹp hòi, đố kỵ người tài người quá tốt… người chỉ biết miệt mài lao động, lao động quên mình. Trong khi kẻ xấu thì thừa thời gian tính toán mưu mô cấu kết bè cánh làm lợi trên môi hôi nước mắt của người khác đi ngược lại quyền và lợi ích Nhân dân …