Ngắm những đồ này

Ngắm những đồ này, đặc biệt là bình hoa Violet, Thược Dược, những ký ức về một thời xưa cũ lại ùa về.
Nhớ không khí Tết ở Miền quê ấy. Nhớ những ngày xuống tận vườn Hoa nhà Bác Hường để chọn những bông Thược Dược, Violet về trưng Tết.
Nhớ cả thời tấm bé lúi húi nấu nấu, nướng nướng đồ cúng từ 30 cho đến ngày mồng 3 Tết.
Cảm ơn những “Người vận chuyển” đã đưa “Hương sắc” Phương Bắc vào Toà Soạn khampha.vn