Ngày đầu tháng ngâu bắc nhịp cầu ô thước

Ngày đầu tháng ngâu bắc nhịp cầu ô thước.
Chàng Romeo và nàng Juliet của lòng mình, cuối cùng đã được ở bên nhau.
Ông bà nội chị mắm con dzờ đây chắc được thoả nguyện nắm tay nhau thanh thản nơi bên kia thế dzới dzồi.
I love u so so so much. Rest in peace. We’ll miss both of you
Vưn ơi Do not cry.
P/s : Mới có hơn 3 tháng mà ông đã nhớ bà quá nên về đón bà luôn. Ôi tình yêu nó mạnh ghê thật chứ.