Nghe tin thầy bị viêm họng do nói nhiều nên học trò là chủ brand dược viêm họng lừng danh đã gửi hẳn 1 tạ thuốc qua cho thầy

Nghe tin thầy bị viêm họng do nói nhiều nên học trò là chủ brand dược viêm họng lừng danh đã gửi hẳn 1 tạ thuốc qua cho thầy
Đấy học trò cứ thế có phải hay không
Thầy đang đau mấy chỗ khác nữa nha, có chỗ yếu xỉu