Ngồi nói chuyện với đám học sinh nữ trong lớp

Ngồi nói chuyện với đám học sinh nữ trong lớp.
-Mình: “mấy đứa nói cô xem thích bạn trai nào trong lớp?”
Cả đám nhao nhao lên nói, kết quả đa số thích bạn T.Đ.H.
-Mình: “T.Đ.H ra cô hỏi nhỏ *thì thầm thì thầm* mấy bạn gái trong lớp nhiều bạn nói thích con đấy, vậy con thích bạn gái nào trong lớp?”
-Thằng cu hét to: CON THÍCH BẠN TRAI CƠ!
Rồi xong… cả đám con gái mặt như cái mâm… ôi học sinh tôi… cô cũng câm nín nữa là mấy đứa.
See Translation