Người mạnh mẽ là Người biết Nâng ĐÔI CHÂN của Người khác lên đôi vai của mình

Người mạnh mẽ là Người biết Nâng ĐÔI CHÂN của Người khác lên đôi vai của mình->>>
Nâng lưu để Yêu Thương. Sau 25 ngày nằm trị bệnh. Dũng chân thành cảm Ơn Người AE Trân Quý. Đã tạo điều kiện giúp Đỡ Dũng trong thời gian Trị căn Bệnh khó nói. Trong 1 năm qua”” Dũng có gì mà chưa đúng MỰC nhân cách sống với A/C/E. cho Dũng gửi lời Chân Thành Xin Lỗi tới toàn thể Quý Vị A/C/E