Nguyên nhân, thủ tục giải thể công ty cổ phần

Hiện nay, số lượng các công ty, doanh nghiệp được thành lập ngày một nhiều, tuy nhiên song song với đó cũng có các công ty, doanh nghiệp phải đứng trước nguy cơ phải giải thể. Tình trạng giải thể này xuất hiện ở hầu hết các công ty không chỉ riêng các công ty cá nhân hay các công ty cổ phần. Vậy nguyên nhân dẫn đến giải thể công ty cổ phần cũng như các trình tự thủ tục của nó ra sao sẽ là vấn đề được khá nhiều người quan tâm đến.
Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải thể công ty cổ phần:
Thứ nhất, do làm ăn thua lỗ kéo dài, tình trạng hoạt động trì trệ không thu lại kết quả, lợi nhuận dẫn đến doanh nghiệp không đủ sức để vực dậy, tiếp tục hoạt động. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà các doanh nghiệp gặp phải và nó quyết định trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp. Hiện nay, có rất nhiều các doanh nghiệp do đi sai về chiến lược cũng như không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất  đồng thời trên thị trường có rất nhiều đối thủ  đang ngày ngày cạnh tranh lẫn nhau. Nếu như doanh nghiệp không vượt qua được những khó khăn, thử thách thì tình trạng giải thể là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Các doanh nghiệp có thể phải giải thể nếu như kết thúc thời hạn hoạt động ghi trên điều lệ của công ty. Các công ty hoạt động là dựa trên những quy định của điều lệ được các cổ đông cùng nhau lập ra. Do vậy, nếu như đã hết thời hạn ghi trên điều lệ mà không có sự gia hạn thêm thời gian hoạt động nữa thì việc giải thể công ty cổ phần cũng là điều đương nhiên.
Các trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần:
Để giải thể công ty cổ phần, trước hết phải họp hội đồng cổ đông để soạn thảo ra biên bản giải thể công ty cổ phần. Sau đó, doanh nghiệp cần thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, người lao động…và việc thông báo này phải được thông báo công khai tại trụ sở của doanh nghiệp.
Sau khi doanh nghiệp đã tiến hành công bố thông tin giải thể, doanh nghiệp cần phải gửi đơn đề nghị giải thể doanh nghiệp đến cơ quan thuế để cơ quan chức năng thực hiện hoạt động đóng mã số thuế cũng như hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính như đóng các loại thuế còn nợ hoặc nộp phạt.
Sau khi đã được cơ quan thuế đóng mã số thuế, doanh nghiệp cần làm hồ sơ để gửi lên phòng đăng ký kinh doanh để hoàn tất các thủ tục giải thể còn lại.
Xem thêm: http://law24h.com.vn/thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-tai-so-ke-hoach-va-dau-tu