Nhân vụ án doanh nghiệp tự tổ chức lực lượng vũ trang cưỡng đoạt đất đai của người dân

Nhân vụ án doanh nghiệp tự tổ chức lực lượng vũ trang cưỡng đoạt đất đai của người dân, gây nên sự phản kháng làm chết 3 công nhân và bị thương hơn chục người.
Chính quyền đi đâu hết mà để doanh nghiệp dùng luật rừng cướp đi miếng cơm của nhân đân thế này.
Dao búa, gậy gộc, lá chắn, mấy bao tải đá xanh, xe ủi đất nữa, phương tiện gây án nhiều như thế, hỏi người dân làm sao sống nổi với các ông chủ doanh nghiệp tàn ác.