Những hình ảnh tôi thấy trên đường trong chuyến đi vòng vòng nước Việt quả thật là vô giá

Những hình ảnh tôi thấy trên đường trong chuyến đi vòng vòng nước Việt quả thật là vô giá. Hầu hết tôi chỉ xem thôi chứ không ghi lại. Vì với mỗi sự kiện diễn ra, với cá nhân tôi, nếu không có phương tiện thích hợp thì tôi không ghi. Tôi không phải là phóng viên, cũng không phải nhà làm phim tài liệu, nên tôi không kè kè cái lens zoom bên mình….
Vài hình ảnh nước non, con người… hầu các bạn bè tôi, xem để biết.