Phiền não là gì

Phiền não là gì? Phiền não là những gì mình thấy không thoải mái, cảm thấy khó chịu không vừa ý những việc người khác, chuyện bên ngoài mà mình hay xen vào để tự gây phiền não, bực dọc cho chính mình.
Nên biết lúc nào thêm lúc nào bớt, lúc nào nên nói lúc nào không. Tự mình phải soi chiếu lại mình trước, xem Phiền Não việc đó có đáng không? Nói việc đó có ích gì không? Đó có phải là việc của mình hay không?
Muốn vui vẻ rất đơn giản: Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào chuyện người khác và đừng nghĩ về việc ông trời.