Quà Tết của Ngũ Cung

Quà Tết của Ngũ Cung, tuyệt!
Một trong những album progressive rock rất đáng nghe. Nghe mà như sờ – ngửi – nếm được vị ngọt rượu, đắng ấu tẩu, chát mồ hôi, lạnh hơi đá, mặn máu – mặn tình Hà Giang. Thấp thoáng nét điên & rồ một cách cực kỳ khoa học của Dream Theater. Đặc biệt ám ảnh với giọng hát… 8 quãng 3 kinh hồn của Hoàng Hiệp 😉
Tks alot Mr Harri Bui. Yes, it rock like never before!