RA MẮT BLL HỌ ĐINH HÀ NỘI

RA MẮT BLL HỌ ĐINH HÀ NỘI
Vừa dự lễ ra mắt BLLHĐHN, Gặp nhạc nước đúng tâm trạng hào khí dòng họ. Các thế hệ cứ nối tiếp nhau vươn len vươn len theo thời gian tựa như các tia nước. ( không nghĩ trong này có góc đẹp thế – ảnh ở phần sau )