Rõ ràng là ở nơi xa đó

Rõ ràng là ở nơi xa đó, bố và mẹ đang dõi theo và truyền năng lượng con. Tròn 20 năm mồ côi bố, 8 năm mồ côi mẹ, từ khi 15 tuổi, con đã đóng vai trò 1 người đàn ông trụ cột trong nhà. Vì thế khi 35 tuổi, có lẽ không việc gì con không làm được, chỉ cần con thực sự muốn và hạnh phúc với công việc ấy.
Hạnh phúc vì khi cần thì mọi người đều mỉm cười và nói “sẵn sàng” với mình.