Sáng đi làm

Sáng đi làm, radio phát bài “Để gió cuốn đi” của Trịnh Công Sơn với giọng ca chị Bống: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”…
Trưa đi ăn, trời nổi gió ầm ầm, mình vội đem lòng đi cất không gió cuốn bố nó mất thì lấy gì mà tiêu hoá bữa trưa… Đợi lặng gió mới dám đi ăn…
Liệu có phải khi lòng bị cuốn mất, người ta mới nói đó là “Hết lòng” đúng không các bác nhể?