Sau buổi duyệt nội dung gần final chiều nay thì mình chính thức recommend cho các bạn làm sales và chuẩn bị làm sales tới tham dự buổi Lunch and Learn này của CSMO nhé

Sau buổi duyệt nội dung gần final chiều nay thì mình chính thức recommend cho các bạn làm sales và chuẩn bị làm sales tới tham dự buổi Lunch and Learn này của CSMO nhé. Chắc chắn mọi người sẽ không thất vọng. Nếu định đến thì mọi người cố gắng bố trí thời gian đi lại hợp lý (vì địa điểm hơi xa) để không bỏ lỡ phần nội dung cũng như không thiệt thòi vụ ăn uống nhé!:)
300K với non-CSMO members bao gồm cả suất ăn trưa 6 món tại Sahul Hotel.