Sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của Nhà máy này

Sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của Nhà máy này. Chính quyền và các cơ quan chức năng của Tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Kết quả là Nhà máy đã bị tạm thời đình chỉ và xử phạt. Tuy nhiên, Lãnh đạo nhà máy cũng rất cầu tiến, nên báo chí nêu tồn tại chỗ nào là Nhà máy cho sửa chữa khắc phục ngay chỗ đó. Rất quyết liệt!
See Translation