Sau một thời gian mài gươm giũa kiếm

Sau một thời gian mài gươm giũa kiếm, lần đầu tiên viết mấy bài essays mà hổng bị grammar mistakes nào mừng hết lớn 😀
Đi học lớp Advanced English, mỗi tuần đọc một bài Reading rồi về mần critical thinking writing hoặc viết essay về bài đó. Hổm rày toàn đọc bài về công nghệ, từ Uber, Facebook, Snapchat cho tới Slack.
Thầy hỏi ra trong lớp không ai biết Slack là cái gì hết trơn, có mình may mắn tiệm cận công nghệ sớm quá 🙂
See Translation