Save the date :3 :3 :3 :3

Save the date :3 :3 :3 :3
Loa loa loa …
Chiềng làng, chiềng chạ, thượng hạ tây đông,
Năng lượng Liên minh, Chương trình tổ chức, Già trẻ gái trai, Tới cùng tham dự…
Trân trọng kính báo: Kính mời hương thân, cụ lão, bạn bè gần xa nội ngoại hai họ tới tham dự chương trình cùng đại gia đình chúng tôi tại Hà Nội và Cần Thơ vào ngày 15-20/11/2016.
<3 <3 <3 <3 <3 Loa loa loa ... See Translation