Sư Ông

Sư Ông, người con rất mực kính trọng.
Con được nghe những lời giảng của Sư Ông qua youtube. Con chưa 1 lần được thấy Sư Ông giữa đời thực, nhưng những lời giảng đầy những tình yêu thương làm con nguyện sẽ có 1 ngày con đến nơi ngôi chùa Sư Ông xuất gia lấy 1 lần. Rồi nghe qua truyền thông nói Sư Ông về Việt Nam, con rất xúc động đã lặng lẽ ra đến Đà nẵng với tâm nguyện được gặp Sư Ông và bảy tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đức Thầy . Nhưng con đã không có dịp được diện kiến Sư Ông. Con lặng lẽ 1 mình thuê xe máy đi hàng trăm cây số đến ngôi chùa Từ Hiếu, đứng trước bàn thờ Phật con nguyện sẽ sống 1 cuộc sống Đạo đức và 1 lòng hướng đến Phật Pháp và làm theo những lời giảng của Sư Ông. Rồi đúng như lời giảng của Sư Ông là Đã về đã tới, con có duyên lành được những con người xa lạ ở Huế đem đến tấm lòng hiếu khách đầy tình yêu thương và con được vị sư Thầy trẻ tại Chùa Phủ Tế cho ở lại Chùa 2 ngày, hướng dẫn con những điều cơ bản để những kẻ vô minh như con hiểu dần từng bước căn bản để đến với Phật Pháp.
Để rồi con ngộ ra rằng, việc có được gặp Sư Ông hay không, chưa quan trọng bằng việc con ứng dụng những lời giảng của Sư Ông vào cuộc sống đối với gia đình và xã hội ra sao.
Con tin chính bài giảng của Sư Ông cảm hóa tâm hồn con, để rồi duyên lành đến con được nhận sự yêu thương tại Huế, con tin dù không được gặp Sư ông nhưng duyên lành con nhận được vẫn có sự hiện diện của Sư Ông.
Con cảm ơn Người…
#VôHiện