Tạm biệt 4 tình iu của e Yến Minh Ann Thuyd Duong Nhi Trang Nguyen Quỳnh Kẹo

Tạm biệt 4 tình iu của e Yến Minh Ann Thuyd Duong Nhi Trang Nguyen Quỳnh Kẹo, Về lại Thủ Đô thượng lộ bình an! Không có cái Team nào như Team Sống Ảo này “tất cả chỉ là hư cấu lol”, ở đâu ra ở chung hotel cái xáp lại như một cái duyên trời định, cái chơi zới nhau hợp tính hợp nết hết sức, đặc biệt là cái khoản sống ảo và chịu chơi, đã chơi là chơi tới bến! Nhớ nhất cái ngày đầu gặp nhau, cùng nhau leo gần 3km biển và 3km núi muốn xĩu, mà đứa nào cũng nhí nhố, ôi nhiều kỉ niệm đẹp quá…hic hic nhớ quá! Năm sau ra lại Côn Đảo Eric lại mời các chị Ở Villa Six Senses nữa nhoé! ^^