Tạm biệt Fiore Healthy Resort và xin hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất

Tạm biệt Fiore Healthy Resort và xin hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Anh Dũng và Chị Phượng đã tạo điều kiện cho Đoàn Doanh Nhân ( Ban Hỗ Trợ Doanh Nghiệp CLB Doanh Nhân Sài Gòn và Bizco Group ) đến Offline và Chia Sẻ & Kết Nối. Được phục vụ và đáp ứng tất cả các yêu cầu của những Doanh Nhân. Ra về mà ai cũng lưu luyến, điều chắc chắn các Cty và Chủ DN sẽ đến ủng hộ và nghỉ dưỡng tại Fiore