Thắp lên 2 ngọn nến

Thắp lên 2 ngọn nến, 2 anh em ồ lên trước sự lung linh, đẹp đẽ của ánh lửa khi điện đã tắt. Cô em huơ huơ tay rồi kêu: nóng, nóng. Anh thì khua tay múa chân. Bỗng chuyện gì xảy ra khi mẹ chồng 1 cốc lên trên chiếc cốc còn lại. A, cốc bên dưới đã tắt. Anh được mẹ giải thích: lửa tắt vì cháy hết không khí. Không khí duy trì sự sống của con người, động vật và cả lửa nữa.