Theo đuổi vụ giấy phép này 5 năm trời

Theo đuổi vụ giấy phép này 5 năm trời, cuối cùng cũng đã được NHNN cấp phép. Vốn dĩ không muốn làm gì trái luật nên trước đây chỉ dám triển khai thanh toán thử nghiệm cho các dự án nội bộ và một số merchant lớn bên ngoài (tên cũ là SohaPay) nhằm nhận diện kỹ hơn và giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán online một cách tốt nhất.
Giờ thì đường rộng rồi, chính thức launching dịch vụ ra bên ngoài với brand mới là WEPAY nhé! (https://wepay.vn)