Thỉnh thoảng xem 1 số ct giải trí thấy 1 điều rất buồn cười đó là trình độ chuyên môn và khả năng ăn nói của 1 số huấn luyện viên và ban giám khảo còn không bằng thí sinh

Thỉnh thoảng xem 1 số ct giải trí thấy 1 điều rất buồn cười đó là trình độ chuyên môn và khả năng ăn nói của 1 số huấn luyện viên và ban giám khảo còn không bằng thí sinh. Một sự chênh lệch quá lớn. Nhiều huấn luyện viên còn k nói nổi 1 câu cho ra hồn. Lên hình chỉ để đẹp thì hơi phí, khán giả sẽ nhanh buồn rồi… chuồn.