Thu hình trả lời phỏng vấn tại toà soạn Vietnamnet

Thu hình trả lời phỏng vấn tại toà soạn Vietnamnet. Một buổi toạ đàm thật thú vị với phóng viên Huy Minh. Trong câu chuyện lại bị “tra vấn” về chuyện làng hài hiện nay. Khổ cho thân tui.
Nói thim: Được tặng bó hoa màu dàng gấc gực gỡ làm Xưng Hương nghĩ ngay tới bà Chi Lê tại vì bả chết mê chết mệt loài hoa nầy nên tui chộp ngay tấm hình gởi liền cho bả dui.