Thứ nhất là trả mối thù kiếp trước với các thể loại gà

Thứ nhất là trả mối thù kiếp trước với các thể loại gà, thứ nhì là vì thuổng được lọ tương ớt Bắc chính hiệu con nai vàng.
Tối nay nhà tôi xơi miến gà các bu các bá ợ. Xin mời quí vị xơi bựa tội.
P/s : Đồ sẵn trong tụ lạnh, từ măng, gà, lá chanh, nhoằng cái là được xơi. Cho nên các bẹn cứ sắm cái tủ sai bai sai 600 lít cho tôi. Hí hí