Tội nghiệp cho mấy ngàn nhà sư cầm trượng

Tội nghiệp cho mấy ngàn nhà sư cầm trượng, cầm đuốc, cầm… miệng lầm bầm… với những cái mặt ngô ngơ …KHÔNG BIẾT có hiệu nghiệm không? Sao không hỏi đường xá làm xong xin đừng mau hư… đừng uống bia uống rượu nhiều như thế này… Đừng ! Đừng ! Cấm ! Cấm … Chứ CẦU làm sao mà được??? Bộ các sư TU, mà các sư không biết NHÂN QUẢ sao ??? Tu mà TRÍ TUỆ lại kém cỏi quá vậy !? Ngu quá vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????