TRỞ VỀ THƯƠNG LẤY NHAU THÔI

TRỞ VỀ THƯƠNG LẤY NHAU THÔI
(Hồng Thanh Quang)
Trở về thương lấy nhau thôi,
Một năm đời lại qua rồi còn đâu….
Trở về ngắm lại hàng cau,
Mẹ cha trồng thuở mái đầu còn xanh…
Trở về em nhé cùng anh,
Hát câu quan họ thơm lành gió non.
Đành rằng đã hết thời son,
Yêu nhau nhàu áo vẫn còn mê nhau…
Trở về với nụ hôn đầu
Ta gieo lục bát toàn câu thiệt thà.
Ngõ chiều em rắc dư ca
Chân đi nát lối chẳng ra khỏi tình…
Gắng cùng tìm tới bình minh,
Dù trong khoảnh khắc lại mình với ta.
Nắng lên, tri kỷ liên nhà,
Dẫu đang cuối vận vẫn là bén xuân…
Trở về với thực niềm thân,
Trút đi mọi nỗi nhuốm sân si buồn.
Rót vào đầy chén hoàng hôn,
Thế thôi cũng đủ lại hường mắt nâu…
(31-12-2013)