Trong buôn bán đôi khi e k bắt cọc vì khách quen

Trong buôn bán đôi khi e k bắt cọc vì khách quen.Nhưng hàng về thì nhận hàng rùi làm ơn ck gấp cho e.Vì vốn e không nhìu nên e ứng tiền ra để lấy hàng thì khách phải hiểu & thanh toán nhanh gọn cho e. E còn phải thu hồi tiền nữa.Làm ơn đừng để e nhắc hoài cũng phiền. Buôn bán thì phải bỏ vốn chứ e đâu thể tài trợ hết cho khách dc.e ko bắt cọc hàng vê thì cả tuần moi ck. Nhắc thì mất lòng nhau. Nói e đòi này nọ. Nhưng nào có hiểu mỗi chuyến hàng về ai cũng mogn thu hồi vốn thật nhanh để còn làm chiện khác nữa.Trong khi đi e lấy hàng bên thái toàn bộ phải trả tiền tươi chứ có dc gối đầu hay thiếu đâu.
sỉ & ctv e ko lời nhìu nên mn hãy hiểu & ck nhanh gọn giup e. Từ này tất cả đều phai cọc & ck đủ. Còn kiểu tiền bạc lèn èn nhu vậy nua thì sr e ko bán nữa.( vì lời k bao nhiu mà thu tiền mệt quá)
Ai thanh toan nhanh lẹ uy tín thi e luôn có quà tặng & bớt tiền.
See Translation