Trong thời buổi loạn thực phẩm bẩn thì giờ đây tự mình mình trồng nấm để lấy nấm sạch cũng khá đơn giản

Trong thời buổi loạn thực phẩm bẩn thì giờ đây tự mình mình trồng nấm để lấy nấm sạch cũng khá đơn giản. Chỉ treo bịch phôi nấm lên ở chỗ ánh nắng ko chiếu vào đc và ít gió. Thì 1 tuần nấm mọc và sau vài ngày thì ăn đc. 1 lần ra khoảng 1 cân rưõi và 5 đến 7 lần như vậy.
Xe gần về tết rồi ai đặt thì vc mình chở về luôn. 15k / bịch, giờ trồng là tết có nấm sạch dùng rồi.