Từ khi lấy vk rõ vất vả

Từ khi lấy vk rõ vất vả, trc đây cs của ck là bình yên – an nhàn – tự tại; có vk về cviec buôn bán của vk thì vất vả, ck ko thích, bảo vk bỏ thì sợ vk buồn, mà để vk làm 1 mình thì ko đành lòng pải đưa đón pải lên kế hoạch pải tính toán giúp vk. Hnay nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi thương lão ra phết
See Translation