Từ sáng tới giờ chưa có status nào

Từ sáng tới giờ chưa có status nào, hưởng ứng phong trào sống ảo rộng khắp, thôi thì post lại bài thơ cũ, chừng này năm ngoái:
Việc của hoa là nở
Việc của cá là bơi
Việc của chim là hot
Yêu- ghét việc của người
Việc của dao là chém
Việc của thớt là chờ
Việc của cá là đợi
Lòng người có căn cơ
Việc của mình, mình biết
Việc người khác, sao hay?
Tương lai nào ai chắc
Nắm tay được cả ngày!
Đen là việc của tối
Xanh là việc của trời
An nhiên lòng ta cứ
Như một việc ở đời
27/10/2016