VÀ MỘT NGÀY BẮT ĐẦU NHƯ THƯỜNG NHẬT

VÀ MỘT NGÀY BẮT ĐẦU NHƯ THƯỜNG NHẬT
(Hồng Thanh Quang)
Và một ngày bắt đầu như thường nhật,
Có chuyện vui, có chuyện chẳng hay gì…
Những ý nghĩ trong tôi càng náo động,
Lúc tôi dừng và lúc tôi đi…
Mỗi buổi sáng lại một lần tự kiểm,
Nên cùng ai và nên bỏ rời ai…
Những cả nể liệu có thành gánh nặng,
Để muộn màng sẽ phải trách mình sai?
Và em nữa, em giúp tôi hạnh phúc,
Nhưng luôn là cay đắng ngậm ngùi tôi…
Nếu có thể chắc gì tôi đã giữ
Những ảo hình đa sắc chuyện làm đôi…
Không đơn giản những nhịp tim thi sĩ,
Khoảnh khắc nào cũng chất chứa tồn nghi.
Nhưng nhân thế luôn luôn làm ta xót,
Cả thánh hiền cả những kẻ đần si…
Và ta sống không bao giờ nguôi được
Những đam mê đắc nghiệp đã di truyền.
Xin em chớ nhìn ta thương cảm thế,
Ta vẫn là tiếng hát của mùa duyên…
(22-3-2013)