Vài năm nay mỗ tôi rất thích được đăng thơ trên báo xuân Nông thôn ngày nay phần bởi sự trân trọng của chủ bút Lưu Quang Định

Vài năm nay mỗ tôi rất thích được đăng thơ trên báo xuân Nông thôn ngày nay phần bởi sự trân trọng của chủ bút Lưu Quang Định, phần vì làm thơ về nông thôn có cái gì rất hợp với chất nhà quê ẩn rất sâu trong lòng mỗ – gã đàn ông ở thành phố quá nửa đời người nhưng không bao giờ phai cỗi dễ làng trong gã-_Xuân Đinh Dậu nàybài thơ “Tôi ơi, xuân đã loe hoe rồi” là bài thơ xuân đầu mỗ được nhìn thấy in trên báo .Vui