Vầng

Vầng, ở trong này viết các cửa hàng quán ăn nên cho người ta đi vệ sinh free. Điều này cứ utopia làm sao ấy, nhất là với dân phố cổ HN. Nhớ luôn cái lần mình và đứa bạn đi ăn ốc Đinh Liệt xong quá mót bèn vào xin đi nhờ ở công an phường Hàng Bạc. Mà bạn em nó ở bển về nó mới bạo thế, chứ là em chắc nhịn chạy ra Bờ Hồ hoặc về nhà cho rồi!