VÒNG TAY

VÒNG TAY
Chiếc vòng ôm chặt cổ tay
Tháng ba ngày tám giêng hai theo người
Buồn vui chia sẻ nụ cười
Chân trời góc bể cuối trời cùng ta
Thương yêu mãi mãi chẳng xa
Ân tình đằm thắm mặn mà hơn xưa
Thời gian thấp thoáng thoi đưa
Hình như xuống cấp kém thua muôn phần
Đại tu bảo dưỡng chuyên cần
Lại xinh lại đẹp tuyệt trần như ai
Vòng _tay tình nghĩa chẳng phai
9/1/2017.CTS
See Translation