Vừa tất niên sớm với đại gia đình vì năm nay cả nhà không ăn Tết VN

Vừa tất niên sớm với đại gia đình vì năm nay cả nhà không ăn Tết VN, vừa tranh thủ “ké” hương vị tụ họp để nhớ ngày cưới cách đây 22 năm .
Cảm ơn chồng vì đã chiến thắng bệnh tật để vẫn ở bên vợ… 22 năm chung sống với nhau, 20 năm cùng nhau gây dựng sự nghiệp kinh doanh không phải từ tay trắng mà còn là từ số âm… Dẫu khác biệt không ít về tính cách, dẫu cũng còn nhiều “khắc khẩu”‘, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nhau. Và ai cũng bảo nhờ chúng mình bổ túc cho nhau mà mới có được thành công như ngày hôm nay!
Cảm ơn các con gái, con nuôi và đại gia đình hai bên nội ngoại đã luôn đồng hành, chia sẻ mọi vui buồn với hai chú ngựa đầu đàn của dòng họ Trịnh – Nguyễn. Cỗ xe song mã dù đã “gối mỏi chân chồn” nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại mà sẽ còn phi tiếp với 2 dự án mới về giáo dục trong năm con Gà này!
Mong mình sẽ còn đủ sức khỏe để đi được tới 6 cái wedding anniversary năm chẵn nữa (25-30-35-40-45-50), chồng nhé