Xin báo cáo với những tấm lòng vàng là số tiền 6

Xin báo cáo với những tấm lòng vàng là số tiền 6.000.000 triệu đồng ( sáu triệu đồng ) trích từ quỹ đóng góp cứu trợ miền Trung hôm trước mà Xuân Hương đã trao cho em Bảo Gia Trần giúp đỡ cho 4 cháu học sinh nghèo học giỏi ở huyện Lấp Vò đã được em Gia Bảo đến nhà trao cho các em ấy tiền mặt để mua tập vở và mua gạo cho các cháu.
Xin cám ơn những tấm lòng vàng và cám ơn em Trần Gia Bảo.